Инструкция за безопасна работа с кроячни машини

 1.  На работа се допускат само лица които са:

-       навършили 18 години;

-       преминали медицински преглед;

-       преминали начален инструктаж и инструктаж на работното място.

 

2.      Преди започване на работа, работното място около кроячната машина да бъде почистено от излишни материали.

3.      Преди започване на работа с кроячните машини да се проверява за наличието на предпазител на ножа, за повреди по корпуса и захранващия кабел на машината.

4.      Да не се работи с кроячни машини на които транспортните колела и лентата/ножа /без тяхната работна част, съответстваща на максималната височина на настланите тъкани/ да бъдат закрити.

5.      Да не се заточва ръчно лентата/ножа на кроячните машини с помощта на каменно точило, пили и др.

6.      За заточване на ножа да се използват специални заточващи устройства, самостоятелни или монтирани на самите кроячни машини.

7.      При забелязване на неизправности по кроячните машини веднага да се спрат от действие.

8.      Забранява    се    всякакви    манипулации    като    почистване,    смазване, ремонтиране и др. по време на движение на кроячните машини.

9.      Ремонт на кроячните машини да се извършва само от квалифицирани техници.