Инструкция за безопасна работа в трафопост

1. Убедете се, че сте на правилното място където ще работите!

2. Задължително се запознайте с актуалната електрическа схема на уредбата!

3. Работите  да се извършват с:

- фирмено работно облекло;

- лични предпазни средства -  боти, ръкавици, каска;

- изолираща оперативна щанга;

- указател за напрежение;

- изолираща площадка.

4. Спазвайте съществуващите инструкции и организационните мероприятия за обслужване на трафопоста с:

- наряд;

- нареждане; 

- по реда на текущото обслужване.

5. Спазвайте техническите изисквания за безопасна работа:

a. изключи напрежението;

b. постави предупредителни табели и ограждения;

c. провери за отсъствие на напрежение;

d. постави преносимо заземление.