Инструкция за работа с помпа за прехвърляне на дезинфектин варелен тип

 При ползването на отправните точки трябва да се има предвид следното:


І.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.


Помпата тип е предназначена за прехвърляне на 12 % воден разтвор на натриев хипохлорит.


ІІ.УСТРОЙСТВО.

Помпата се състои от:

1. Ел.мотор 220 в ~;500 вт;вертикален;Водоустойчив IP24.

2. Вал за задвижване на помпата;

3.Помпена глава – потопена в съда с параметри: 10 м;1 л/сек.

ІІІ.ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

1. Помпата трябва да работи само във вертикално положение.

2. Операторът трябва да е екипиран с ръкавици и предпазна маска по време на работа.

3. Проверете дали връзките и фитингите са притегнати.

4. Помпата не трябва да работи на “сухо”.

5. Помпата трябва да се укрепи към съда с помощта на фланец.

6. Изхода на помпата не трябва да се подлага на огъване повече от 10 Nm.

7. Не трябва да се потапя помпата повече от степента под изхода.

8. Ако има опасност от попадане на механични отпадъци в помпата,тя трябва да се защити с цедка.

9. При затворен кран помпата може да работи до 15 минути.

10. Помпата се съхранява вертикално и не трябва да се излага на пряка слънчева светлина.

11. Отворите над помпата не трябва да са запушени по време на работа.