Инструкция за безопасна работа с товарен асансьор

 Товарния асансьор без придружител, с две спирки, е външни шахти и етажни вътрешни врати, предназначен за обслужване на складови помещения.

Използва се само за транспортиране на товари във вертикална посока, при спазване на следните условия:

- абсолютно се забранява качването, возенето, стъпването на хора върху платформата;

- външните шахти се затварят е капаци, които се затварят при движение на кабината;

- забранява се ползване на таблото при движение на платформата;

- забранява се поставянето на предмети върху подвижните капаци;

- шахтовата врата се отваря или затваря само когато платформата е установена на спирка;

- товаренето и разтоварването на платформата се извършва без тръскания и удряне, товарът се разполага симетрично на платформата;

- товарът не трябва да излиза от страни на платформата;

- строго се забранява претоварване на платформата, да се оставя продължително време натоварена, да се замърсява шахтата;

- преди всяко повикване на асансьора да се проверява за хора на горното ниво;

- да се обслужва само от един работник;

- при наличието на повреда да се предупреди прекия ръководител и да се повикат техниците по поддръжка.